Witamy na  stronie Zamiejscowego Biura OZ i ROD rejonu  Suwalskiego. Jest stroną o nas i dla nas. Możecie Państwo  zamieszczać tu informacje o swoich ogrodach i zdjęcia . My będziemy informowali o najważniejszych wydarzeniach w Okręgowym Zarządzie i o ogrodach z Rejonu Suwałk.

Celem zamieszczania informacji  względnie zdjęć prosimy o kontakt  z prowadzącym  stronę Stanisławem  Paszkowskim tel. 728-575-478  -                         e-mail : mspasz@gmail.com

V-ce Prezes  ZO PZD Pan mgr Andrzej Giaro przyjmuje interesantów w sprawach funkcjonowania ROD rejonu Suwalskiego  w dniach:

Poniedzialek     godz. 8.oo-do 13.oo

Środa                godz. 8.oo-do 13.oo

tel.576-276-214--516-738-638

Dyżury przedstawicieli Zarządów  ROD  w biurze ZO PZD ul.Kościuszki 71

ROD "Malinka "    czwartek 9,00 do 13,00 

ROD "Oaza "        poniedziałek 8,00 do 13,00

ROD " Borówka" wtorek 9,00 do 13,00 

Nasi przedstawiciele w ZO i OKR Białystok

 

1. Andrzej Giaro                          V-ce Prezes OZ                    

2. Stanisław Paszkowski            członek Prezydium 

3. Janusz Adamczyk                   członek Zarządu 

4. Danuta Brzezińska                  członek Zarządu

5. Zdzisław Kuś                           członek Zarządu

6. Antoni Jasiulewicz                  z-ca Przewodniczącego OKR

​7.                                                   członek OKR

      Okręgowy Zjazd  Delegatów 12.06.2015

  W dniu 14.12.2015 roku odbyło się spotkanie wigilijne Prezesów ROD z rejonu suwalskiego . Spotkanie zaszcycił swoją obecnością Prezes Zarządu Okregu Podlaskiego Pan mgr Andrzej Bojko wraz z pracownikami Zarządu Okręgu. Gości powitał V-ce Prezes Andrzej Giarao. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze . Wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem życząć sobie zdrowia i pomyślnych zbiorów przyszłym roku. Przy stole wigilijnym wspomnieniom  nie było końca.  

                                                                                                                                                                                                  stap.

Więcej zdjęć w galerii

L.dz.(10/2016 Suwałki, dnia 2016 -01 – 25. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Członkowie Okręgowego Zarządu Przewodniczący Ogrodowych Komisji Rewizyjnych rejonu suwalskiego Szanowni Państwo, W imieniu Prezesa OZP PZD w Białymstoku i własnym zapraszam na wspólna naradę prezesów ROD, członków OZP i przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych , która odbędzie się w dniu 2 lutego 2015 r o godz. 10.00 w Biurze Zamiejscowym OZP PZD w Suwałkach, ul. Kościuszki 71. Program narady: 1. Informacja w sprawie aktualnej sytuacji w Związku oraz Okręgu Podlaskim. 2. Realizacja wytycznych KR PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych. 3. Obowiązki Zarządu ROD przed i po walnym zebraniu. 4. Zadania ogrodowej Komisji Rewizyjnej w zakresie badania bilansu i sprawozdania finansowego zarządu ROD oraz przygotowania sprawozdania z własnej działalności na walne zebranie sprawozdawcze. 5. Rola i miejsce przedstawicieli Okręgowego Zarządu w przygotowaniu i odbyciu walnych zebrań w ROD. 6. Ustalenie kalendarza walnych zebrań. 7. Omówienie najważniejszych uchwał przyjętych przez Prezydium i Krajową Radę PZD. 8. Planowanie, realizacja i rozliczenie inwestycji i remontów w ROD. 9. Sprawy różne . Proszę przygotować się do dyskusji do poważnych tematów na podstawie przyjętych dokumentów przez Prezydium i KR PZD. Z poważaniem

Kliknij mnie

Kliknij mnie

Kmnieliknij 

  Zgodnie z zapowiedzią kolejne odwiedziny Prezesa ZO i jego pracowników w Suwałkach

Dnia 2,02,2016 roku odbyła się narada Prezesów ROD , Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i członków Zarządu Okręgu poświęcona przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu walnych zebrań w ROD rejonu suwalskiego . Zarząd Okręgu rep

misji Rewizyjnej Bogdan Wiktorko oraz pracownicy Zarządu dr Stanisław Dworakowski , inż. Eugeniusz Smorszczewski  oraz mgr Martyna Kuźmicka Zebranie otworzył V-ce Prezes ZO Rejonu Suwalskiego mgr Andrzej Giaro witając Prezesa Zarządu Okręgu mgr Andrzeja Bojko , i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdana Wiktorko wraz prelegentami ZO Podlaskiego. Następnie zabrał głos Prezes Zarządu Okręgu mgr Andrzej Bojko wyrażając zadowolenie z prawie 100% frekwencji . Prezes Bojko omówił aktualną sytuację w Krajowej Radzie oraz Okręgu Podlaskim . Kolejny punkt narady omówiła Pani Martyna omawiając obowiązki Zarządów ROD przed walnymi zebraniami i w trakcie zebrań. Kolejnym prelegentem był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bogdan Wiktorko , który omówił zadania Komisji Rewizyjnych przed walnymi zebraniami, poruszył problemy na które należy zwrócić uwagę przy badaniu bilansu. Kolejnym prelegentem był Pan dr.Stanisław Dworakowski który omówił zagadnienia związane ze zdobyciem funduszy na niezbędne inwestycje między innymi z funduszy Unijnych . Pan inż. Eugeniusz Smorszczewski omówił zagadnienia zwązane z planowaniem i realizacją inwestycji i remontów w ROD. Po przerwie była szeroka dyskusja na przedstawione tematy . Naradę zakończył Prezes Okręgu wyrażając zadowolenie z aktywnego udziału uczestników narady, życząc zebranym pomyślnych obrad na Walnych Zebraniach.

V-ce Prezas mgr Andrzej Giaro podziękował Prezesowi ZO mgr Andrzejowi Bojko  i jego współpracownikom  za wszechstronne  przygotowanie naszych Prezesów do przeprowadzenia walnych zebrań.

rezentowali Prezes Zarządu mgr Andrzej Bojko , Przewodniczący Okręgowej Ko

                                                                                                            

Kolejne posiedzenie Prezydium  ZO

Uwaga

Bieżące wiadomości zamieszczane są w poszczególnych zakładkch znajdziesz na pasku nad stroną główną, masz pytanie wzgędnie uwagi napisz w zakładce: masz wątpliwości napisz.

ROD nie mające strony możesz odwiedzić w zakładce wieści z naszych ROD

Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki w Suwałkach a dokładniej  ROD "OAZA" podczas otwarcia nowej częsci Ogrodu

 

Zdjęcia pochodzą ze strony KRPZD

Po raz kolejny odwiedzili Suwalskich działkowców przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podlaskiego w osobach : Prezes OZ mgr Andrzej Bojko , dr Stanisław Dworakowski i inż. Eugeniusz Smorszczewski realizując uchwałę 145/2016 z dnia 11,05 br. pod nazwą Powszechny Przegląd Zagospodarowania ROD i działek 2016 r. Przeprowadzono naradę szkoleniowo –instruktażową dla Prezesów ROD i Instruktorów Ogrodowych z rejonu Suwalskiego. Narada instruktażowa cieszyła się wysoką frekwencją zaproszonych działkowców zapełniając pomieszczenia Zamiejscowego Biura OZ w Suwałkach.

stap

stap

                    stap        

Informacje o dniach Działkowca w rejonie Suwalskim  na stronie "wieści z naszych ROD"

Krajowy Dzień Działkowca 3,09,2016r.

Nowiny Suwalskie nie zapomniały o święcie działkowców z Malwy

Po Suwalskich Dniach Działkowca 

Media suwalskie co raz częściej zauważają suwalskich działkowców jako poważną część społeczeństwa mającą wpływ na to co dzieje się w Suwałkach.

Przekonali się o tym działkowcy goszcząc na swym corocznym święcie najwyższych przedstawicieli władz Rządu i Miasta.

Po raz kolejny w tym roku (5) Suwalskie Nowiny i Dwutygodnik Suwalski opisywali działalność suwalskich działkowców. W większości wypadków były to artykuły pozytywnie opisujące działalność działkowców i ich Zarządów. W Jednym przypadku opisano nie sprawdzone informacje z którymi Prezes i Zarząd danego ROD nie zgadzają się.

Na zakończenie święta jakim jest coroczny Dzień Działkowca, przedstawiciele Prezydium Okręgowego Zarządu z rejonu suwalskiego składają działkowcom suwalskim serdeczne podziękowania za wkład w rozwój Suwalskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

stap

W dniu 17,12 2015 r odbyło się posiedzenie Prezydium i Zarządu Podlaskiego PZD w Białymstoku . Na wstępie Prezes mgr Andrzej Bojko odczytał życzenia ŚWIĄTECZNE od Prezesa Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego . Zarząd rozpatrzył i zatwierdził 13 punktów zaproponowanego porządku obrad . Na zakończenie Prezes Bojko złożył wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze życzenia Świateczno Noworoczne.

W ROD rejonu Suwalskiego już po Walnych zebraniach Do dnia 30,04,2016 odbyły się Walne Zebrania w 14 ROD co stanowi 100% Wszystkie zebrania obsługiwali działacze Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracownik zamiejscowego biura. Tematami przewodnimi w dyskusjach między innymi były: - Sprawy pozyskiwania środków unijnych i możliwości otrzymania dotacji z ZO. - Sprawy elektryfikacji, remontów sieci i naliczania należności za zużytą energię. -W większości ogrodów poruszano też sprawy związane z zagospodarowaniem ROD w tym wycinki drzew i krzewów rosnących na alejkach , budową domu Działkowca , zamykania bram wjazdowych na teren ROD. - W 2 ROD uczestniczył Prezydent Suwałk Pan Czesław Rynkiewicz , w części ROD uczestniczyli Przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Mamy nadzieje że i w pozostałych ROD zebrania przebiegną sprawnie a Zarządy ROD i Podlaski Zarząd Okręgu będzie miał wyczerpujący materiał do dalszej działalności dla dobra naszych działkowców.

Dnia 28 września 2016r. odbyło sie szkolenie kandydatów na  instruktorów ogrodowych w rejonie suwalskim obecnych było 23 osoby . Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele z ZO Podlaskiego dr. Stanisław Dworakowski i Czesław Kryszkiewicz oraz Stanisław Paszkowski i Henryk Przekop z Suwałk.

 

Kolejny już raz apelujemy do działkowców i jednocześnie, przypominamy, że palenie obumarłych części roślin, gałęzi, a także wszelkich form staroci, elementów rozbiórki z altan jest na terenie ROD całkowicie zabronione. Obecnie w nowej wersji Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych O zakazie spalania i jego konsekwencjach informują nas także Kodeksy: wykroczeń i cywilny, np. art. 82 § 1 pkt. 1 Kodeksu wykroczeń Także Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – który mówi szeroko o zakłócaniu porządku w miejscu publicznym.

Uwaga działkowcy

Spieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzą” - 07.11.2016

W dniu 6 listopada br. odszedł od nas niezwykle zasłużony dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce działacz PZD – p. Zenon Świtaj. Dla każdego miał dobre słowo i uśmiech. Odszedł człowiek niezwykle oddany i zasłużony dla ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemi podlaskiej. Wiele lat swojego życia poświecił na propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, zawsze służył pomocą i swoją wiedzą działkowcom i ogrodom.

Zmarły Zenon Świtaj przez wiele lat był członkiem władz związkowych. W latach 1985-2007 zasiadał w Prezydium KR PZD. W latach 1992-2004 był Prezesem Okręgowego Zarządu Podlaskiego w Białymstoku oraz  Prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Białymstoku.

Za swoją wieloletnią pracę i wkład w rozwój ogrodnictwa działkowego oraz pracę w organach Związku został uhonorowany przez Prezydium Krajowej Rady PZD, złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca” oraz odznaką „Za Zasługi dla PZD”. Otrzymał również tytuł „Prezesa 100-lecia”.

Będzie Go nam brakowało w naszej  codziennej  pracy, w realizacji  idei ruchu  ogrodnictwa działkowego.

Żonie i córce składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                                       Eugeniusz Kondracki.

 

 

Delegacja z Suwałk  w składzie 4 osób brała udział w ostatniej drodze   

zmarłego śp. byłego Prezesa Okręgowego Zarządu Podlaskiego 

 Naradę Prezesów Zarządów ROD instruktorów ogrodowych i przewodniczących komisji ds. powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD w 2016 r. i otworzył mgr Andrzej Giaro Vice Prezes ZO Podlaskiego jednocześnie Prezes ROD „ Leśny”.                               Pierwszy zabrał głos Prezes OZ Podlaskiego mgr Andrzej Bojko , który szeroko omówił aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców ze szczególnym akcentem na ROD w Okręgu Podlaskim. Omówił też niepokojące zjawisko ataków mediów na działalność PZD- OZ i ROD.

Ma też swój udział we wspomnianej nagonce np. Gazeta Wyborcza , która publikuje nie sprawdzone informacje często uzyskane od osób zawiedzionych w swoich ambicjach pałających chęcią zemsty na zarządach ROD .                                                          Następnie zabrał głos dr Stanisław Dworakowski omawiając szczegółowo informacje z przeglądu powszechnego zagospodarowania i wykorzystywania działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Podlaskiego z położeniem nacisku na Rejon Suwalski. Inżynier Eugeniusz Smarszczewski omówił sprawy związane z inwestycjami , niezbędną dokumentacją i wymaganą sprawozdawczością .                                                                 Jako ostatni z prelegentów wystąpił mgr Henryk Przekop , który na przykładzie ROD „ Jaćwing” omówił jak w działalności Zarządu ROD można  wykorzystać wyniki z przeprowadzonego powszechnego przeglądu.                                                                     Zebrani z uwagą wysłuchali wystąpień prelegentów, po czym nastąpiła dyskusja na temat poszczególnych tematów . Po dyskusji Prezes Andrzej Bojko i Vice Prezes Andrzej Giaro złożyli życzenia Świąteczno Noworoczne  łamiąc  się opłatkiem z zebranymi działaczami .   Na zakończenie przyjęto stanowisko działkowców rejonu suwalskiego w sprawie ataków mediów na PZD, OZ, ROD.

Kolejna narada szkoleniowa z udziałem przedstawicieli ZO Podlaskiego w osobach Prezesa mgr Andrzeja Bojko,         dr Stanisława Dworakowskiego i inż. Eugeniusza Smarszczewskiego  

stap

Prezesów ROD , Instruktorów Ogrodowych i Przewodniczących Komisji ds. powszechnego przeglądu i zagospodarowania ROD w 2016r. z rejonu suwalskiego. My zebrani działkowcy na wspólnej naradzie w dniu 8.12.2016r. w siedzibie Zamiejscowego Biura ZO w Suwałkach wyrażamy stanowczy sprzeciw atakowi mediów na działalność PZD, ZO i ROD. Popieramy działania Krajowej Rady PZD negujące działalność nie rzetelnych dziennikarzy posługujących się mediami w celu szkalowania dobrego imienia Związku. Niepokoi nas stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich tak obecnego jak i jego poprzedniczki podważające zapisy w ustawie popartej przez wszystkie kluby i przyjętej przez Sejm Rzeczpospolitej. Boimy się że Rzecznik zamiast reprezentować większość społeczeństwa reprezentuje stanowisko małej grupy osób nie przychylnych działaniom PZD. Stwierdzamy że podawanie nie sprawdzonych wiadomości w mediach jest krzywdzące i wprowadza niepokój u szerokiej rzeszy działkowców rejonu suwalskiego i całego kraju. Apelujemy do wydawców prowadzących poszczególne media o podawanie rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat PZD , OZ i ROD . My prezesi ROD z rejonu suwalskiego służymy rzetelnymi informacjami dotyczącymi naszej działalności. Chętnie udostępnimy nasze ogrody do rzetelnej informacji prasowej, bez manipulacji i wprowadzania w błąd szerokiej opinii publicznej. Podawanie wiadomości nie sprawdzonych często przez osoby rzekomo pokrzywdzone lub zawiedzione w swych ambicjach jest sprzeczne z rzetelnością redaktorską i powagą reprezentowanego medium. Uczestnicy spotkania .

Stanowisko 

Rodzinne Ogrody Działkowe rejonu Suwalskiego zakończyły podsumowanie rocznej działalności na opłatkowych spotkaniach Zarządów, Komisji Rewizyjnych i instruktorów społecznych. W bardzo miłej atmosferze Prezesi ROD podsumowali roczną działalność .

Dzieląc się opłatkiem życzono sobie przede wszystkim zdrowia i owocnych zbiorów ze swych działek.Przy lampce szampana były snute wspomnienia jak to było i co należy zrobić względnie poprawić w działalności wszystkich gremiów działających na terenie poszczególnych ROD.

Opłatkowe spotkania w ROD rejonu Suwalskiego

Zarząd PZD Okręgu Podlaskiego dla działkowców

PORADY PRAWNE e-mail : poradyprawne@pzdpodlaski.pl

Nasi przedstawiciele w Okręgowej Komisji Rewizyjnej czynnie biorą udział w jej pracach jak i wyrażanych stanowiskach

Przedstawiciele Prezydium i Zarządu Okręgu, Prezesi ROD Rejonu Suwalskiego zebrani w dniu 7,02,2017r. na rejonowej naradzie pod kierownictwem Prezesa ZO Podlaskiego Pana Andrzeja Bojko z niepokojem obserwują narastające agresje byłych działkowców jako przeciwników ROD i PZD wyrażaną w mediach jak i wśród działkowców poprzez nagłaśnianie nieprawdziwych informacji. Naszym skromnym zdaniem nic o nas bez nas , tymczasem media wbrew aktualnej sytuacji w PZD starają się zasiać niepokój wśród działkowców naszego kraju. Stawiamy stanowczy sprzeciw tym praktykom. Przedstawiciele mediów nie dajcie się manewrować przez wąską grupę działkowców którzy mają na celu swoje prywatne cele. Przyjedzcie do nas na działki rozmawiajcie z nami i wówczas piszcie o nas . To nieprawda że działkowcy są skonfliktowani z władzami miejskimi, wręcz przeciwnie stosunki działkowców i ich Zarządów z władzami miejskimi układają się bardzo poprawnie, czego dowodem jest obecność Prezydenta Suwałk i Przewodniczącego Miejskiej Rady  na niemal wszystkich dniach działkowca w poszczególnych Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Kolejna narada Prezesów ROD rejonu suwalskiego pod przewodnictwem Prezesa ZO Podlaskiego A.Bojko i pracowników ZO

W trakcie obrad wypracowano stanowisko jn.

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców - 01.01.2017

Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych

Polski Związek Działkowców

        stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

            Okręg Podlaski

          Zamiejscowe Biuro w Suwałkach

          16-400 Suwałki ul Kościuszki 71

tel.87, 566-2965 e-mail pzdsuwalki76@gmail.com

strona internetowa tphuog.webwavecms.com

Prezydent Suwałk Pan Czesław Renkiewicz  wywiązał się z obietnicy dla ROD.

Ponad 90 000 złotych zostanie przeznaczonych na budowę i modernizację Rodzinnych Ogródków Działkowych. Umowy na dofinansowanie z przedstawicielami poszczególnych ogrodów podpisał w poniedziałek (22.05) Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Wnioski złożone przez Rodzinne Ogrody Działkowe rozpatrywała specjalnie powołana do tego komisja. Ostatecznie wszystkie sześć funkcjonujących na terenie Suwałk ROD-ów otrzymały dofinansowania na różne zadania inwestycyjne. Jak mówi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk samorząd wesprze między innymi budowę wiaty w ogrodach przy ulicy Sianożęć, instalację monitoringu w ogrodach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, budowę alejek i kanalizacji w ogrodach przy Lotniczej.

 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 maja 2017 r. do zarządów ROD w sprawie uczczenia Jubileuszu 120-lecia

 

Ponadczasowa idea ogrodnictwa działkowego, która od I20 lat towarzyszy społeczeństwu polskiemu, jest bliska wszystkim, którzy z radością zbierali pożytki ciężkiej pracy własnych rąk. Początek ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce datuj" sig od roku 1897, kiedy powstał ROD ,,Kąpiele Słoneczne" w Grudziądzu, po czym ogrody działkowe zaczęły powstawać w zorganizowany sposób. Warto podkreślić,  że najstarszym ogrodem w Polsce jest ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, który istnieje już 194 lata, Iecz jego powstanie było odosobnionym przypadkiem na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Zawsze celem powstawania ogrodów działkowych było umożliwienie uboższym rodzinom wyhodowania na własne potrzeby warzyw i owoców oraz zapewnienie wypoczynku po trudach codziennej pracy. Ogrodnictwo działkowe to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także cierpliwa i odpowiedzialna praca. To również troska o środowisko naturalne i zdrowy tryb życia Iudzi.  Studwudziestoletnia tradycja ogrodnictwa wzbogacą nasze codzienne życie poszanowaniem przyrody, szacunkiem dla szlachetnego, choć ciężkiego trudu. Krajowa Rada PZD w uchwale nr 5. XII. 20l7  z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie Programu obchodów Jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich przypominała historię i przedstawiła plany uczczenia Jubileuszu. Obchody, Jubileuszu zostaną zainaugurowane w najstarszym ROD w Polsce - im. Powstańców Wielkopolskich w Kozminie Wielkopolskim w dniu 1 lipca 2017 r., a ukoronowaniem obchodów Jubileuszu będą Krajowe Dni Działkowca, zorganizowane w sposób, jaki przez dziesiątki lat wpisał się w tradycje Święta działkowców, w których uczestniczyć będą przedstawiciele rodzinnych' ogrodów działkowych z terenu całego kraju. Tradycja jest bardzo ważnym elementem każdego narodu, a nam - społeczności działkowej o l20-letniej historii ruchu ogrodnictwa działkowego, nie jest ona obca i zobowiązuje do jej starannego kultywowania. Śledząc  historię ogrodów działkowych należy stwierdzić jednoznacznie, iż jesteśmy dłużni wszystkim prekursorom tego wspaniałego dzieła, wiele słów uznania, podziękowania i szacunku. Aby je wyrazić Krajowa Rada PZD apeluje do wszystkich zarządów ROD o godne uczczenie Jubileuszu 120-Iecia ruchu ogrodnictwa działkowego podczas dorocznych obchodów dni działkowca w ogrodach. Uroczystości jubileuszowe będą najlepszą okazją, by pokazać historię ogrodu i jego dorobek, nie tylko działkowcom, ale także okolicznym mieszkańcom i władzom samorządowym, by poznali potencjał i tak jak my - działkowcy - byli przekonani,że ogrody muszą istnieć i się rozwijać. Zróbmy to dla przyszłości  naszych ogrodów i spopularyzowania ogrodnictwa działkowego, dzięki nim przybędzie nowych sympatyków i kontynuatorów tej pięknej idei. Uwzględniając powyższe Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów ROD o zorganizowanie w bieżącym roku uroczystości dni działkowca oraz imprez promujących ogrodnictwo dzialkowe na przkładzie swojego własnego ogrodu oraz zorganizowanie działań towarzyszących takich jak prezentacja ogrodów społeczeństwu oraz popularyzacja Jubileuszu w mediach lokalnych i związkowych. 

Krajowa rada PZD podkreśla , że tak długa i bogata historia zobowiązuje nas do pielęgnowania i rozwijania pięknych idei i tradycji ogrodnictwa działkowego , zarówno tych z przeszłości, jak również  aktualnych , wynikających z ustawy o ROD , statutu PZD oraz regulaminu ROD

                                                                           Krajowa Rada PZD

 - OZ Podlaski zawiadamia, że tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca odbędą się w dn. 2 września 2017 r. w ROD "Malwa" w Suwałkach. Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania wszystkich działkowców i sympatyków ogrodnictwa działkowego.

Okręgowe dni Działkowca w  ROD               " Malwa" w Suwałkach

Okręgowa Komisja Konkursowa Okręgu Podlaskiego w Suwałkach.

Suwałki ulewnym deszczem przywitały Okręgową Komisje Konkursową . Prace Komisji utrudniał padający z przerwami deszcz całe szczęście że działkowcy kontrolowanych działek rozgrzewali członków Komisji gorącą kawą i herbatą oraz pysznymi ciastami. Przewodniczący Komisji Pan Czesław Kryszkiewicz wysoko ocenił przedstawione działki do ocen przez Okręgową Komisję Konkursową. Pracom Komisji bacznie przyglądał się Prezes ZO Podlaskiego PZD Pan Andrzej Bojko O godzinie 14,00 rozpoczęła się narada robocza Prezesów ROD z rejonu Suwalskiego pod przewodnictwem Prezesa OZ PZD  mgr.Andrzeja Bojko. Narada poświęcona była 120 rocznicy ogrodnictwa działkowego oraz po raz pierwszy przekazanie organizacji dnia Działkowca  w teren . Tym razem Okręgowy Dzień Działkowca odbędzie się 2,09,2017 w ROD ” Malwa „w Suwałkach. Podczas narady omówione najważniejsze sprawy związane z organizacją Okręgowego Święta Działkowca .

Komunikat Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD z dn. 26 lipca 2017 r. w sprawie ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach W dn. 26 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Prezydium OZ Podlaskiego PZD, na którym jednym z tematów była sprawa konfliktu pomiędzy częścią działkowców a Zarządem ROD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Członkowie Prezydium dyskutowali nad przyczynami powstania konfliktu, jego przebiegiem oraz przede wszystkim możliwościami jego zakończenia. Analizie zostały poddane również wszelkiego rodzaju oparte na statucie PZD rozstrzygnięcia prawne, które Prezydium OZP PZD mogłoby podjąć w sprawie jako organ sprawujący nadzór nad ogrodami działkowymi w Okręgu Podlaskim. Niemniej jednak, w związku ze stopniem skomplikowania sprawy, obszernością materiału i koniecznością dodatkowego wyjaśnienia kilku kwestii, Prezydium OZ Podlaskiego postanowiło zająć stanowisko i podjąć ewentualne stosowne w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcia na kolejnym posiedzeniu, które wyznaczone zostało na drugi tydzień sierpnia 2017 r. Prezydium OZ Podlaskiego PZD dołoży wszelkich starań aby zaproponowane rozwiązanie konfliktu stało się możliwe do przyjęcia dla wszystkich jego stron i przede wszystkim wpłynęło pozytywnie na bieżące funkcjonowanie ROD im. Marii Konopnickiej oraz realizację zaplanowanych inwestycji.

Komunikat Prezydium OZP PZD ws. ROD im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - 31.07.2017

Rodzinny Ogród Działkowy „ Borówka „ jako pierwszy w rejonie Suwalskim obchodził uroczyście Dzień Działkowca w dniu 19 sierpnia 2017r.

 

 

Hymn Związkowy obwieścił rozpoczęcie święta działkowców . Prezes ROD „ Borówka” Pani Danuta Brzezińska na wstępie przywitała zaproszonych gości , Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jarosława Zielińskiego wraz z małżonką. Prezydenta Suwałk Pana Czesława Renkiewicza , Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Suwałk Pana Sławomira Szeszko , Członka Prezydium Podlaskiego OZ PZD Pana Stanisława Paszkowskiego i licznie przybyłych działkowców.

Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi na alei Liliowej na odcinku nowo powstałej drogi dzięki dotacjom Prezydenta Suwałk i ZO Podlaskiego. Następnie wręczono dyplomy i upominki dla wyróżniających się działkowców . Po części oficjalnej działkowcy uczestniczyli w ogólnej zabawie , niestety przerwanej ulewnym deszczem .

W dniu 26 sierpnia  2017 roku k olejne Rodzinne Ogrody obchodziły swoje święto . ROD Leśny i ROD Malinka a jak świadczą o tym załączone zdjęcia.

ROD Leśny:

Okręgowy Dzień Działkowca 2,09,2017r

 

Po raz pierwszy Okręgowy Zarząd PZD w Białymstoku zdecydował się zorganizować  Okręgowy Dzień Działkowca poza Białymstokiem ,

wybór padł na Suwałki ROD "Malwa".

Zarząd ROD "Malwa" przy pomocy ZO PZD w Białymstoku zabrał się żwawo do pracy, efekty można było ocenić  podczas podniosłej uroczystości w dniu 2,09,2017r

Uroczystość  pod patronatem Prezydenta Suwałk zaszczycili  : Prezydent Suwałk Pan  Czesław Renkiewicz i Przewdniczący  Rady Miasta Suwałk  Pan  ZdzisławPrzełomiec  , Posłowie  Pani  Bożena Kamińska oraz  Poseł i Minister  Jarosław Zieliński z małżonką przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego Pan Bogdan Dyjak, Wójt  gminy Suwałk Tadeusz Chołko i licznie przybyłe  delegacje z Prezesami RO D  z całego Okręgu .

Uroczystość otworzył Prezes ZO Podlaskiego Pan Andrzej Bojko, przy odegranym hymnie narodowym i związkowym  wprowadzono Sztandar Okręgu Podlaskiego PZD.

Prezes Okręgu Podlaskiego wraz z zaproszonymi goścmi posadził drzewko upamiętniające 120 rocznicę działalności ogrodnictwa działkowego .

Dalszy przebieg uroczystości obrazują zamieszczone poniżej zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczet  sztandarowy

posadzenie drzewka

Przemawiają goście

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy dnia działkowca i ich goście

Prezes ROD " Malwa" odbiera puchar z rąk Prezydenta Suwałk

Uczestnicy uroczystości odbierają odznaczenia z rąk Prezesa ZO  PZD  Andrzeja Bojki 

Poczet sztandarowy to wyróżniający się Prezesi ROD w towarzystwie inspektora dr.Stanisława Dworakowskiego. Przedstawiciele władzy w wyśmienitych humorach.

 Nie wszyscy się cieszyli ,  nasza maskotka dnia działkowca ociera łzy zabrakło dla  niej  medala, pucharu też nie dostała.

To tylko skromny zbiór zdjęć proszę  o przesłanie na mój adres  zdjęć z państwa aparatów

Działkowcy  swoje warzywa i owoce przerabiają na............................

 2 ROD w rejonie suwalskim zakończyły obchody dnia Działkowca. ROD Jaćwingów i ROD Kalina 

W ostatniej drodze śp. Stanisława Sienickiego v-ce Prezesa ZO Podlaskiego PZD  uczestniczyli : Andrzej Giaro, Danuta Brzezińska , Bożena  Piasecka , Zdzisław Kuś , Antoni Jaśiulewicz , Stanisław Paszkowski.

Suwalski Budżet Obywatelski

Doceniono suwalskich działkowców. Dzięki dużemu zaangażowaniu działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych , "Borówka ", Jaćwing" i " Malinka" wygrał projekt działkowców. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)

Podpisanie Aktu Notarialnego

 

Dnia  30 listopada 2017 roku  w biurze Notarialnym Suwałki ,  został podpisany Akt Notarialny na przekazanie gruntu pod działki ROD            " OAZA" Suwałki.

Akt podpisali: w imieniu Starostwa Powiatowego Suwałki Starosta Pan Szczepan Ołdakowski a z upoważnienia Krajowej Rady PZD  Prezes OZ Podlaskiego PZD Pan Andrzej Bojko i V-ce Prezes OZ Podlasksiego PZD Pan Andrzej Giaro.

Kolejne szkolenie dla aktywu suwalskich działkowców zorganizował Zarząd Okręgu Podlaskiego . Na szkolenie zostali zaproszeni Prezesi ROD i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej rejonu suwalskiego. Ciekawą interpelację nowo przyjętego statutu i najnowsze przepisy dotyczące inwestycji , wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości a także reakcje Okręgowej Komisji Rewizyjnej na nowości w statucie jak i przepisach , oraz prowadzonej dokumentacji przedstawiła ekipa pod kierownictwem Prezesa ZO PZD w Białymstoku Andrzeja Bojki

                                  STANOWISKO

         Okręgowego Zarządu Podlaskiego Polskiego Związku Działkowców

                                  z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przygotowania inwestycji i remontów na 2018 rok oraz współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie ich udziału w unowocześnianiu infrastruktury ROD w okręgu podlaskim. Okręgowy Zarząd Podlaski PZD po przeanalizowaniu dokumentów wypracowanych przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD odbyty w dniu 9 grudnia br., przyjmuje poniższe Stanowisko, określające zadania w okręgu podlaskim w zakresie kontynuacji poprawy stanu infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych. Rodzinne Ogrody Działkowe naszego okręgu systematyczne podejmują działania mające na celu unowocześnianie swojej infrastruktury. Polepszająca się infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych powoduje, że w ogrodach jest wielu chętnych do uzyskania prawa do działki. Występuje również potrzeba nowych terenów zielonych. W 2018r. zostanie utworzony nowy Rodzinny Ogród Działkowy w Białymstoku. OZP współpracuje z władzami miast, które coraz bardziej zdają sobie sprawę, iż zachodzi konieczność zapewnienia mieszkańcom powszechnego dostępu do zmodernizowanych i funkcjonalnych ogrodów działkowych. Znajduje to także wyraz w częściowym dofinansowaniu zadań realizowanych przez ogrody bezpośrednio przez budżety gminne celowe lub poprzez środki pozyskiwane poprzez budżety obywatelskie. Powyższe źródła stają się uzupełnieniem środków finansowych przeznaczanych na realizacje zadań przez same Ogrody i dofinansowanie ze strony Polskiego Związku Działkowców. Ostateczne decyzje o inwestycjach i remontach w poszczególnych ROD są podejmowane przez Działkowców w formie odpowiednich uchwał podejmowanych na walnych zebraniach. Na tych zebraniach zapadają również decyzje o sposobie realizacji inwestycji i remontów na terenie ROD. Każde działanie mające na celu unowocześnienie infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego wiąże się z znacznymi kosztami, które ponoszą sami Działkowcy oraz organy Polskiego Związku Działkowców, które wspomagają Rodzinne Ogrody Działkowe poprzez dofinansowanie inwestycji i remontów ze środków okręgowych oraz krajowych. Wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych może starać się o dofinansowanie i otrzymuje je. W samym 2017 roku, ROD naszego okręgu otrzymało dotację tak ze środków związkowych jak i z jednostek samorządu terytorialnego. Okręgowy Zarząd Podlaski PZD zwraca się do wszystkich zarządów ROD o dokonanie analizy potrzeb inwestycyjnych i remontowych na terenie ROD (pomocne w tym zakresie będą zadania wynikające z powszechnego przeglądu dokonanego w ROD w 2016r) oraz o wykorzystanie okresu zimowego do zbilansowania własnych - ogrodowych możliwości finansowych z potrzebami w tym zakresie. W przypadkach potrzeby dofinansowania planowanych zadań należy rozważyć uzyskania pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, środków związkowych w tym pożyczki z Funduszu Samopomocowego. Wcześniejsze podjęcie prac organizacyjno-planistycznych, dobre przygotowanie dokumentów zamierzonych inwestycji na walne zebrania działkowców pozwoli na ich skuteczną realizację w 2018roku. Okręgowy Zarząd Podlaski PZD zobowiązuje biuro OZP PZD do bieżącego udzielania pomocy zarządom ROD w zakresie spełnienia wymagań związanych z przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w Ogrodach Działkowych oraz do przeprowadzenia narad szkoleniowych przed walnymi zebraniami w 2018r..

                                                                                          Okręgowy Zarząd Podlaski PZD

Kolegium Prezesów w Suwałkach 

Dnia 31,01,2018r. w Zamiejscowym Biurze OZ P Z D w Suwałkach powołano Kolegium Prezesów ROD z miasta Suwałk. W skład Kolegium weszły ROD : 1. ROD Borówka 2.ROD Hańcza 3.ROD Jaćwingów 4. ROD Malinka 5. ROD Malwa 6. ROD im. Marii Konopnickiej.

Prezes Okręgowego Zarządu P Z D w Białymstoku Pan Andrzej Bojko pokrótce naświetlił zadania stojące przed nowo powołanym Kolegium, między innymi mówił o nawiązaniu współpracy z Prezydentem Miasta i Radą Miejską , o promocji ROD w mediach , o wdrażaniu przyjętych programów przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. W kolejnym punkcie wybrano władze Kolegium . Na wniosek Prezesa Z O P Z D Pana A. Bojko na Przewodniczącego wybrano jednogłośnie Pana Pawła Podleśnego Prezesa ROD Jaćwingów na zastępcę Pana Józefa Demiańczuka z ROD Malwa i na sekretarza Panią Danutę Brzezińską z ROD Borówka. W dyskusji podzielono się z Prezesem Z O P Z D problemami z jakimi brykają się suwalskie Rodzinne Ogrody .

 

 

 

 

 

 

Szkolenie Prezesów i osób obsługujących Walne Zebrania ROD

 

Mocna 4 osobowa ekipa pod przewodnictwem Prezesa Z O Podlaskiego Pana Andrzeja Bojko przeprowadziła szkolenie Prezesów ROD i osób obsługujących Walne Zebrania w oparciu o Ramowy Program Szkoleń  .

Na wstępie Prezes Bojko omówił aktualną sytuacje w Polskim Związku Działkowców i zadania wynikające z uchwał XIII Nadzwyczajnego Zjazdu P Z D . Następnie poszczególni przedstawiciele Z O omawiali zagadnienia zgodnie z ramowym programem szkoleń zatwierdzonym Uchwałą 399/2017 Prezydium Krajowej Rady P Z D . Zdaniem uczestników szkolenia należą się słowa podziękowania dla dobrze przygotowanej ekipy Z O Podlaskiego .  

Uwaga ważne dla ROD nie mających własnych biur

w zakładce organizacyjne Uchwała Krajowej Rady 

http://www.pzd.pl

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.